?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州챕培训需要把握的7个͹! - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://aiyiwatch.com/">ļƱ</a></h1> <div id="6waswvsz2" class="YH_top"> <div id="6waswvsz2" class="YHtop"> <div id="6waswvsz2" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="6waswvsz2" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://aiyiwatch.com','贵州챕培训需要把握的7个͹! - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class=" clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="6waswvsz2" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="6waswvsz2" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="6waswvsz2" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="bantop"> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YH_container"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_L"> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://aiyiwatch.com">aiyiwatch.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_R"> <div id="6waswvsz2" class="YHright_tit"> <div id="6waswvsz2" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司ɨ?/a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="6waswvsz2" class="detail"> <div id="6waswvsz2" class="content"> <h3>贵州챕培训需要把握的7个͹!</h3> <h6>来源?a href='http://aiyiwatch.com/news/112.html'>http://aiyiwatch.com/news/112.html</a></h6> <h6>发布߶间?018-11-05</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵州<a href="/sztzpx/" target="_blank">챕培训</a>Є痛͹ϸ</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">        1、培训师,有管理经验,有օ历Є老师?、课程设计,一般的都是玩玩Є,真正课程设计的不多?、安全障,这是̢式培训的庿?、兴趣,目前ן兴趣好玩适合80?0后喜爱的活动不多?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">벥̢式培训要的?͹ϸ</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        开发自己系统的课程体系,建设善的安全保障制,打͠自己的专职教练Ƣ队等等,公司要清晰的目标和远发展规划,在拓展训练行业发屿ؓ算?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        챕培训Є品质是经验Є积累,我相信谁都不׿花Ա成为别人的试验哲?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        ؾ到并发挥自己的늿,擅长做什么。洯个公司都自己专工的领,内训做得好必챕训练的好,户外运动很专业未必拓展培训也˸?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        知道己Є客户在哪里,耐弨ؾ到他们,并他们参加活动。同߶要提营人员Є素质。营Ӏ人员是和客户接触Є,他们是否能确理解客户的需求,直接影响Ԁ客户Є选择?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        工欲善其ɿ其器,所用的工具以ǿ对细节问题的度〱这两方可以Կ出拓展培训公司的˸化程度,同时也反映出了拓展培训公司做事的一贯态度。对于一个平߶一贯粗ݚ人你᫔指望他作精细Є工作,对于一个平߶一贯不负责任的人你᫔指望他担任,培训构也一ݷ?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        看训前和训后Є工作。有培训쮶说ϸ训前比训中要,训后比训前更重要。没调就出拓展培训方案,没有认真ا챕培训对象和背景就盲目出培训方案,ߢ是ո业的表现,也是不负责任的法?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20181105/20181105095259_2158.png" alt="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        챕训练虽然不是以拓展培训师为中心,但拓展培训师Є引导、总结同样重要,好Є培训师߶而如č醐灌顶般的使学͘感受到强烈Є震撼,߶而像春风化雨一ݷ对学员产生댖Є影响。如果仅仅能够带领大家做几个游戏,那绝对不是真正׏义上的챕培训师。如果在顮户培训之前,培训师相互都不认识,̣绝不是好的培训֟?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">        벥贵州챕务,不能离开大环境〱就是벥챕培训与互콑Є结合,或者说,顺应智能时代的发展Ɋ,建设或Կ入驻拓展培训服ɡ商。比如团建平台里Є唆؜;拓展平台里Є拓展通等,뵱口碑系统,第三方保障系统,把̢式培训的风降到低?/span> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="113.html">贵州챕训练Є介绍、培训、分?/a></div> <div>下一?<a href="111.html">贵州챕活动中有真知</a></div> </p> </div> <div id="6waswvsz2" class="left"> <div id="6waswvsz2" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9%c5%e0%d1%b5'>챕培训</a>,</div> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/125.html" target="_blank">ϵ义챕培训公司벤学生챕训练Є好?/a></li> <li><a href="/news/124.html" target="_blank">贵阳챕培训뵃够增强团֟벊Є活ɨ有哪些</a></li> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</a></li> <li><a href="/news/122.html" target="_blank">챕培训公司向您推荐͂合公司Є户外拓展活?/a></li> <li><a href="/news/119.html" target="_blank">贵阳챕分享챕培训Є优͹和好处</a></li> </ul> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="6waswvsz2" class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/62.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418092122.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20170418092122.jpg" alt="贵阳哪些拓展基? /></a></dt> <dd><a href="/supply/62.html">贵阳哪些拓展基?/a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/61.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091904.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20170418091904.jpg" alt="贵阳챕基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/61.html">贵阳챕基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/60.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20170418091253.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20170418091253.jpg" alt="贵州챕基地" /></a></dt> <dd><a href="/supply/60.html">贵州챕基地</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/47.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150721035402.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20150721035402.jpg" alt="贵州野外徒步露营" /></a></dt> <dd><a href="/supply/47.html">贵州野外徒步露营</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="6waswvsz2" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="6waswvsz2" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© aiyiwatch.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="6waswvsz2" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>ļƱ       </p> </div> <div id="6waswvsz2" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0d526aa2c16b69ed94ebdfbeb6130808"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='sabjf'><p id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></p></q><form id='sabjf'></form><ol id='sabjf'><th id='sabjf'><legend id='sabjf'></legend></th><bdo id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></bdo></ol><dl id='sabjf'><tt id='sabjf'><tr id='sabjf'></tr></tt><address id='sabjf'><th id='sabjf'></th></address></dl><style id='sabjf'><dt id='sabjf'></dt><dir id='sabjf'></dir></style><dd id='sabjf'></dd><dl id='sabjf'><sup id='sabjf'></sup></dl><table id='sabjf'><p id='sabjf'><optgroup id='sabjf'><tbody id='sabjf'><p id='sabjf'><dir id='sabjf'><div id='sabjf'><center id='sabjf'></center></div></dir></p></tbody></optgroup></p></table><abbr id='sabjf'><abbr id='sabjf'><blockquote id='sabjf'><i id='sabjf'><select id='sabjf'><td id='sabjf'><u id='sabjf'><ol id='sabjf'></ol><big id='sabjf'><big id='sabjf'></big></big></u><pre id='sabjf'><kbd id='sabjf'></kbd></pre><del id='sabjf'></del></td><button id='sabjf'><noframes id='sabjf'><option id='sabjf'></option><select id='sabjf'><span id='sabjf'><form id='sabjf'></form></span><dd id='sabjf'></dd></select><dt id='sabjf'></dt></noframes><del id='sabjf'><noframes id='sabjf'></noframes></del></button><kbd id='sabjf'></kbd><form id='sabjf'></form><button id='sabjf'><noframes id='sabjf'><style id='sabjf'><big id='sabjf'><i id='sabjf'></i><tbody id='sabjf'></tbody></big></style><abbr id='sabjf'></abbr></noframes></button></select></i><li id='sabjf'></li></blockquote></abbr><address id='sabjf'></address></abbr><address id='sabjf'><sub id='sabjf'><big id='sabjf'><tt id='sabjf'><bdo id='sabjf'><acronym id='sabjf'></acronym></bdo><label id='sabjf'><abbr id='sabjf'></abbr><em id='sabjf'><pre id='sabjf'></pre><address id='sabjf'><small id='sabjf'></small></address></em></label><center id='sabjf'><span id='sabjf'><b id='sabjf'></b></span></center><option id='sabjf'><bdo id='sabjf'><select id='sabjf'><strong id='sabjf'><q id='sabjf'><sup id='sabjf'><abbr id='sabjf'></abbr></sup><p id='sabjf'></p></q><span id='sabjf'><tfoot id='sabjf'><ul id='sabjf'><div id='sabjf'><style id='sabjf'><dir id='sabjf'></dir></style></div></ul></tfoot><q id='sabjf'><form id='sabjf'></form></q></span><noframes id='sabjf'><p id='sabjf'><sup id='sabjf'></sup></p></noframes></strong></select></bdo></option></tt><option id='sabjf'></option><li id='sabjf'></li></big><strong id='sabjf'></strong></sub></address><ol id='sabjf'><font id='sabjf'></font><dl id='sabjf'></dl></ol><option id='sabjf'></option><th id='sabjf'></th><li id='sabjf'></li><center id='sabjf'><u id='sabjf'></u></center><del id='sabjf'></del><tfoot id='sabjf'></tfoot><p id='sabjf'><strike id='sabjf'></strike><fieldset id='sabjf'></fieldset></p><tr id='sabjf'><bdo id='sabjf'><ul id='sabjf'></ul></bdo></tr><th id='sabjf'><tfoot id='sabjf'><p id='sabjf'><thead id='sabjf'><dfn id='sabjf'></dfn></thead></p><strong id='sabjf'></strong><th id='sabjf'></th></tfoot></th><u id='sabjf'><blockquote id='sabjf'></blockquote></u><b id='sabjf'><address id='sabjf'></address></b><ins id='sabjf'><table id='sabjf'><strike id='sabjf'><tfoot id='sabjf'><ins id='sabjf'></ins></tfoot><strike id='sabjf'><small id='sabjf'><div id='sabjf'></div></small></strike></strike><optgroup id='sabjf'><big id='sabjf'><abbr id='sabjf'></abbr></big><kbd id='sabjf'><q id='sabjf'></q></kbd></optgroup></table><big id='sabjf'></big></ins><sub id='sabjf'></sub><q id='sabjf'><kbd id='sabjf'></kbd><dt id='sabjf'></dt></q><big id='sabjf'><pre id='sabjf'><code id='sabjf'></code><del id='sabjf'><fieldset id='sabjf'></fieldset></del><big id='sabjf'><dt id='sabjf'></dt></big><bdo id='sabjf'></bdo></pre></big><noscript id='sabjf'></noscript><acronym id='sabjf'></acronym><div id='sabjf'><tr id='sabjf'><b id='sabjf'></b></tr></div><dl id='sabjf'></dl><tbody id='sabjf'><p id='sabjf'><noframes id='sabjf'></noframes></p><u id='sabjf'></u></tbody><dt id='sabjf'></dt><dd id='sabjf'></dd><big id='sabjf'></big><pre id='sabjf'></pre><dir id='sabjf'><optgroup id='sabjf'><select id='sabjf'></select></optgroup></dir><font id='sabjf'><ol id='sabjf'><dir id='sabjf'><dl id='sabjf'></dl><thead id='sabjf'></thead></dir></ol></font><pre id='sabjf'><tr id='sabjf'><q id='sabjf'><fieldset id='sabjf'></fieldset></q></tr></pre><dfn id='sabjf'><td id='sabjf'><strong id='sabjf'><style id='sabjf'><acronym id='sabjf'></acronym><pre id='sabjf'><pre id='sabjf'><dir id='sabjf'><label id='sabjf'><noframes id='sabjf'></noframes></label></dir><strike id='sabjf'></strike></pre></pre></style></strong><th id='sabjf'><dir id='sabjf'><dt id='sabjf'><b id='sabjf'></b></dt></dir></th></td></dfn><sub id='sabjf'></sub><th id='sabjf'></th><legend id='sabjf'></legend><style id='sabjf'></style><i id='sabjf'></i><optgroup id='sabjf'></optgroup><noscript id='sabjf'><q id='sabjf'><tfoot id='sabjf'><td id='sabjf'><b id='sabjf'></b></td></tfoot><pre id='sabjf'><code id='sabjf'></code><del id='sabjf'><form id='sabjf'></form></del><address id='sabjf'></address></pre></q></noscript><dfn id='sabjf'></dfn><optgroup id='sabjf'></optgroup><address id='sabjf'><sub id='sabjf'></sub></address><abbr id='sabjf'><ul id='sabjf'><big id='sabjf'><tbody id='sabjf'><dir id='sabjf'><tfoot id='sabjf'></tfoot><abbr id='sabjf'><noscript id='sabjf'></noscript></abbr></dir></tbody><tr id='sabjf'></tr></big></ul></abbr><dl id='sabjf'></dl><div id='sabjf'></div><div id='sabjf'><ol id='sabjf'></ol></div><i id='sabjf'></i><i id='sabjf'><strong id='sabjf'><sup id='sabjf'></sup><span id='sabjf'><strong id='sabjf'></strong><strong id='sabjf'></strong></span><option id='sabjf'><noscript id='sabjf'></noscript></option></strong></i><abbr id='sabjf'></abbr><ul id='sabjf'></ul><bdo id='sabjf'><div id='sabjf'></div></bdo><pre id='sabjf'><fieldset id='sabjf'></fieldset></pre><dfn id='sabjf'></dfn><tr id='sabjf'><option id='sabjf'><kbd id='sabjf'></kbd><label id='sabjf'><strong id='sabjf'><font id='sabjf'></font></strong></label><ol id='sabjf'><code id='sabjf'><td id='sabjf'><strike id='sabjf'><blockquote id='sabjf'></blockquote></strike></td></code></ol><dt id='sabjf'></dt><sup id='sabjf'><q id='sabjf'><dd id='sabjf'><q id='sabjf'><del id='sabjf'><acronym id='sabjf'></acronym><tfoot id='sabjf'></tfoot><label id='sabjf'><strong id='sabjf'></strong></label><td id='sabjf'></td><ul id='sabjf'><select id='sabjf'><li id='sabjf'></li></select></ul><label id='sabjf'></label></del><tbody id='sabjf'></tbody><dt id='sabjf'></dt></q><small id='sabjf'><strike id='sabjf'></strike></small></dd></q><label id='sabjf'></label></sup></option><pre id='sabjf'><ins id='sabjf'><td id='sabjf'></td><sub id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></sub><center id='sabjf'><em id='sabjf'></em></center><acronym id='sabjf'></acronym></ins></pre></tr><tr id='sabjf'></tr><center id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody><tfoot id='sabjf'></tfoot></center><small id='sabjf'><th id='sabjf'></th></small><small id='sabjf'></small><em id='sabjf'></em><dfn id='sabjf'><dd id='sabjf'></dd></dfn><dl id='sabjf'><i id='sabjf'><td id='sabjf'><thead id='sabjf'></thead></td></i></dl><style id='sabjf'><th id='sabjf'><form id='sabjf'><span id='sabjf'><dl id='sabjf'><label id='sabjf'></label></dl><th id='sabjf'><li id='sabjf'><noscript id='sabjf'></noscript><tbody id='sabjf'></tbody><tbody id='sabjf'><form id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody><dd id='sabjf'><i id='sabjf'></i></dd></form></tbody></li></th></span></form><optgroup id='sabjf'><ol id='sabjf'><b id='sabjf'></b></ol></optgroup></th></style><tbody id='sabjf'><strong id='sabjf'></strong><label id='sabjf'><label id='sabjf'><tbody id='sabjf'><small id='sabjf'><noframes id='sabjf'></noframes><ul id='sabjf'></ul><b id='sabjf'></b></small></tbody></label><label id='sabjf'><code id='sabjf'></code><kbd id='sabjf'></kbd></label><u id='sabjf'><tt id='sabjf'></tt></u></label></tbody><dfn id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody></dfn><pre id='sabjf'><em id='sabjf'><option id='sabjf'><dt id='sabjf'></dt></option></em></pre><optgroup id='sabjf'><thead id='sabjf'></thead></optgroup><optgroup id='sabjf'></optgroup><optgroup id='sabjf'></optgroup><em id='sabjf'></em><address id='sabjf'></address><blockquote id='sabjf'><u id='sabjf'><style id='sabjf'><b id='sabjf'></b><thead id='sabjf'><style id='sabjf'><strong id='sabjf'><ol id='sabjf'></ol></strong></style><acronym id='sabjf'><del id='sabjf'><dd id='sabjf'></dd><bdo id='sabjf'><legend id='sabjf'><kbd id='sabjf'><address id='sabjf'></address></kbd></legend></bdo></del></acronym></thead><tbody id='sabjf'></tbody></style></u><label id='sabjf'><dt id='sabjf'></dt></label></blockquote><li id='sabjf'><dl id='sabjf'><noframes id='sabjf'><form id='sabjf'></form></noframes></dl></li><td id='sabjf'></td><blockquote id='sabjf'><th id='sabjf'><tr id='sabjf'></tr><code id='sabjf'><sup id='sabjf'><fieldset id='sabjf'></fieldset><code id='sabjf'></code><big id='sabjf'></big></sup></code></th></blockquote><select id='sabjf'><kbd id='sabjf'><sup id='sabjf'></sup><form id='sabjf'></form></kbd></select><big id='sabjf'></big><em id='sabjf'></em><sup id='sabjf'><b id='sabjf'></b><strong id='sabjf'></strong></sup><kbd id='sabjf'><ol id='sabjf'></ol></kbd><optgroup id='sabjf'><tt id='sabjf'><font id='sabjf'><td id='sabjf'></td></font></tt></optgroup><pre id='sabjf'><center id='sabjf'></center></pre><tt id='sabjf'></tt><big id='sabjf'><strike id='sabjf'><li id='sabjf'><kbd id='sabjf'></kbd></li><i id='sabjf'><blockquote id='sabjf'><label id='sabjf'><u id='sabjf'><ins id='sabjf'></ins><dfn id='sabjf'></dfn></u></label><noscript id='sabjf'><span id='sabjf'></span></noscript><td id='sabjf'></td><pre id='sabjf'><li id='sabjf'><td id='sabjf'><label id='sabjf'></label><pre id='sabjf'></pre></td></li></pre><small id='sabjf'></small></blockquote></i><b id='sabjf'><i id='sabjf'></i></b><td id='sabjf'><select id='sabjf'></select><table id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody></table><dt id='sabjf'><dd id='sabjf'></dd></dt></td></strike><strong id='sabjf'><sub id='sabjf'></sub><td id='sabjf'></td></strong></big><blockquote id='sabjf'></blockquote><small id='sabjf'></small><dir id='sabjf'></dir><tr id='sabjf'></tr><center id='sabjf'><u id='sabjf'></u></center><kbd id='sabjf'></kbd><select id='sabjf'><u id='sabjf'><p id='sabjf'><p id='sabjf'><em id='sabjf'><dfn id='sabjf'><table id='sabjf'><dl id='sabjf'></dl><center id='sabjf'></center></table></dfn><div id='sabjf'></div><small id='sabjf'></small></em></p></p><acronym id='sabjf'></acronym><u id='sabjf'></u><sup id='sabjf'><thead id='sabjf'><noscript id='sabjf'></noscript></thead></sup></u><ol id='sabjf'></ol><sub id='sabjf'></sub></select><address id='sabjf'></address><dl id='sabjf'><small id='sabjf'><ul id='sabjf'><optgroup id='sabjf'><em id='sabjf'></em></optgroup><tt id='sabjf'></tt><strike id='sabjf'></strike></ul><thead id='sabjf'><kbd id='sabjf'><kbd id='sabjf'></kbd><noframes id='sabjf'><bdo id='sabjf'><sup id='sabjf'><div id='sabjf'><bdo id='sabjf'></bdo></div></sup></bdo></noframes><label id='sabjf'></label><strike id='sabjf'></strike></kbd></thead></small></dl><big id='sabjf'></big><ins id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></ins><dl id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody></dl><dt id='sabjf'></dt><tr id='sabjf'><address id='sabjf'></address></tr><small id='sabjf'><font id='sabjf'></font></small><option id='sabjf'><thead id='sabjf'></thead><em id='sabjf'></em></option><tfoot id='sabjf'></tfoot><tbody id='sabjf'></tbody><li id='sabjf'></li><tbody id='sabjf'></tbody><address id='sabjf'></address><del id='sabjf'><big id='sabjf'><label id='sabjf'><code id='sabjf'><th id='sabjf'><legend id='sabjf'></legend><i id='sabjf'></i><form id='sabjf'></form></th></code></label></big><dd id='sabjf'><span id='sabjf'><abbr id='sabjf'></abbr></span></dd></del><ol id='sabjf'></ol><address id='sabjf'><sup id='sabjf'><acronym id='sabjf'></acronym></sup></address><blockquote id='sabjf'></blockquote><font id='sabjf'></font><optgroup id='sabjf'><bdo id='sabjf'></bdo><acronym id='sabjf'></acronym></optgroup><del id='sabjf'></del><code id='sabjf'><select id='sabjf'></select><td id='sabjf'></td></code><tfoot id='sabjf'></tfoot><kbd id='sabjf'><b id='sabjf'><style id='sabjf'><tbody id='sabjf'><tr id='sabjf'></tr><big id='sabjf'></big><ol id='sabjf'><u id='sabjf'><dfn id='sabjf'></dfn></u></ol></tbody></style><dl id='sabjf'><b id='sabjf'><ins id='sabjf'><tt id='sabjf'><b id='sabjf'><blockquote id='sabjf'><dir id='sabjf'></dir><label id='sabjf'><li id='sabjf'></li><i id='sabjf'></i><u id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody></u></label><li id='sabjf'><tt id='sabjf'></tt></li></blockquote></b></tt></ins></b></dl></b></kbd><fieldset id='sabjf'><sub id='sabjf'><div id='sabjf'></div></sub></fieldset><acronym id='sabjf'><td id='sabjf'><form id='sabjf'></form></td><big id='sabjf'><dfn id='sabjf'><b id='sabjf'><address id='sabjf'></address></b><thead id='sabjf'><span id='sabjf'></span></thead></dfn></big></acronym><ul id='sabjf'></ul><tbody id='sabjf'><sup id='sabjf'><legend id='sabjf'><b id='sabjf'></b></legend></sup><legend id='sabjf'><sub id='sabjf'><ul id='sabjf'><b id='sabjf'><q id='sabjf'></q></b></ul><tfoot id='sabjf'></tfoot><ul id='sabjf'></ul><bdo id='sabjf'></bdo></sub></legend></tbody><dfn id='sabjf'><label id='sabjf'></label></dfn><em id='sabjf'><bdo id='sabjf'><ins id='sabjf'><dl id='sabjf'></dl></ins><pre id='sabjf'><p id='sabjf'></p><span id='sabjf'><tt id='sabjf'></tt></span></pre></bdo></em><sub id='sabjf'><option id='sabjf'><bdo id='sabjf'></bdo></option></sub><bdo id='sabjf'><small id='sabjf'></small></bdo><dl id='sabjf'></dl><address id='sabjf'></address><pre id='sabjf'><pre id='sabjf'></pre></pre><li id='sabjf'></li><ins id='sabjf'><legend id='sabjf'></legend></ins><strong id='sabjf'></strong><div id='sabjf'><div id='sabjf'></div></div><tr id='sabjf'><dt id='sabjf'><tbody id='sabjf'></tbody><dd id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></dd></dt><tbody id='sabjf'></tbody></tr><abbr id='sabjf'><font id='sabjf'><ins id='sabjf'></ins><small id='sabjf'><fieldset id='sabjf'></fieldset></small><noscript id='sabjf'></noscript><select id='sabjf'><optgroup id='sabjf'></optgroup></select></font></abbr><tr id='sabjf'></tr><strike id='sabjf'><th id='sabjf'></th></strike><label id='sabjf'></label><b id='sabjf'></b><ins id='sabjf'><del id='sabjf'><dt id='sabjf'></dt></del></ins><sub id='sabjf'><table id='sabjf'><small id='sabjf'></small><div id='sabjf'></div></table></sub></div></html>