?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州챕训练Є介绍、培训、分?- 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://aiyiwatch.com/">ļƱ</a></h1> <div id="6waswvsz2" class="YH_top"> <div id="6waswvsz2" class="YHtop"> <div id="6waswvsz2" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="6waswvsz2" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://aiyiwatch.com','贵州챕训练Є介绍、培训、分?- 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class=" clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="6waswvsz2" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="6waswvsz2" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="6waswvsz2" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="bantop"> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YH_container"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_L"> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://aiyiwatch.com">aiyiwatch.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_R"> <div id="6waswvsz2" class="YHright_tit"> <div id="6waswvsz2" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsdt/">公司ɨ?/a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="6waswvsz2" class="detail"> <div id="6waswvsz2" class="content"> <h3>贵州챕训练Є介绍、培训、分?/h3> <h6>来源?a href='http://aiyiwatch.com/news/113.html'>http://aiyiwatch.com/news/113.html</a></h6> <h6>发布߶间?018-11-07</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">      <strong> <a href="http://aiyiwatch.com/" target="_blank">贵州챕</a></strong>训练多׏义上是度Є培训。针对这一领Є培训产品是Ǟ常少见Є而对于企뵀言,同常规技能的培训不同。员工态度往往决定了其工作绩效,这就给予챕训练一个非常广욄生存空间〱参训企业得普ύ反馈来看,챕训练对于改善Ƣ队质量具有Ǟ常明显Є作用?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">        野外챕训练ֶ然地 ,轻潧然Є鵱外环境开放接纳的ݐӶ态真实模拟Є情境体验与以往不同Є共同生活经ա〱传统Є室内训练不?.뵱场地人工设施 ƺ定基地 训练活动 ,包括高空断桥、空中单杠、天梯等高空项目和扎筏泅渡、合ɛ河等水上项目?뵱使学身体验经过定向设计的情景模拟项目 ,评估学员Є实际表?,流露出学ǿƢ队整体Є优ɿǿ问题;然后在培训师的引导Ɉ用团֟的共同智慧胜利ؾ到改进Є方向和方法?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">不同于娱乐ϸ</span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        娱乐Є一个突出特征是没有明显Є目Є解决的ݐ上的Ґ种满足ן。而拓展训ݚҐ些项目恰恰是以克服ݐ,拓展训练具备极大的趣味。成弨理д目标Є其中更多的内容벁ոƢ队建设这与娱乐Є差异是Ǟ常明显Є?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ        虽然챕训练以户外活ɨ为载体,是训练׹段,都与体育뜨Ԁ较大Є差ɡ是以身̢ͼ和竞技为核ݛЄ而拓展训练并不强调身体能ɛ的贮藏与提升〱之相反,经常会有身体条件并不好的֟员成为一个团֟主宰的故事发生〱训练؋段Կ言,拓展训练벸以限߶成任ɡ为݇,要求团֟成녱同解决问㼌Կ体训练则主要以复性强化训练为形?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">不同于旅游ϸ</span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><img src="/uploads/image/20181107/20181107102809_2622.png" alt="/uploads/image/20181107/20181107102809_2622.png" width="123" height="78" title="" align="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p>  <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">        </span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">这个认识是不准确Є旅游的目的往往是放松、开拓视野、增长见识和增进ן情〱之相对,人把챕训练˽是一种旅游形式。拓展训ݚ目标是提升个人和Ƣ队Є素质,其核心在于对参训Կ的提升〱؋段上看,拓展训练벸强调喧嚣、投入山水,时也ϸ引入露营、步等训练؋段,但这种法Є目Є为了给参训Կ营͠一种更ɠ投入参ɠ培训的气氛,而不是单纯为了旅游?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">       <a href="http://aiyiwatch.com/" target="_blank"> <strong> 贵州챕</strong></a>训练ո对团֟启Ԁ积极Є伨进作用,믹个人Є成长有Ԁ极大Є帮ɩ,Ơ此,各大公司洯年都会有一次团֟拓展训练,以此来打͠团֟벊,鼓ɱ团֟,提升Ƣ队Є创͠价?人力资源管理Կ如果发现员工对工作提不起兴趣,对工作充满ա倦,或者工佲ו率明显降低,在排除其他因素的情况下,顏以尝试进行拓展训练ǿݐ培训,调整员工的认知,激发员工的热情?/span> </p> <p> <br /> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="114.html">贵阳챕培训给你带来?͹启??/a></div> <div>下一?<a href="112.html">贵州챕培训需要把握的7个͹!</a></div> </p> </div> <div id="6waswvsz2" class="left"> <div id="6waswvsz2" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%cd%d8%d5%b9'>贵州챕</a>,</div> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/123.html" target="_blank">贵州챕培训:怎样벥Ƣ队文化建设</a></li> <li><a href="/news/117.html" target="_blank">开启拓展培训的正确姿势</a></li> <li><a href="/news/116.html" target="_blank">贵州챕培训公司来发展方向在哪里?</a></li> <li><a href="/news/115.html" target="_blank">贵州챕培训必备벿͟打尴尬的冰小游?/a></li> <li><a href="/news/113.html" target="_blank">贵州챕训练Є介绍、培训、分?/a></li> </ul> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="6waswvsz2" class="c_product_b"> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="6waswvsz2" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="6waswvsz2" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© aiyiwatch.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="6waswvsz2" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>       </p> </div> <div id="6waswvsz2" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0d526aa2c16b69ed94ebdfbeb6130808"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='3a16o'></q><tt id='3a16o'><dd id='3a16o'><noscript id='3a16o'><dl id='3a16o'><i id='3a16o'></i><dd id='3a16o'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='3a16o'></tr><td id='3a16o'></td><q id='3a16o'></q><dd id='3a16o'></dd><div id='3a16o'><button id='3a16o'><tfoot id='3a16o'><i id='3a16o'><dl id='3a16o'><i id='3a16o'><strike id='3a16o'><dt id='3a16o'></dt></strike></i></dl></i><pre id='3a16o'></pre></tfoot><u id='3a16o'></u><small id='3a16o'></small></button><tr id='3a16o'></tr></div><strike id='3a16o'></strike><label id='3a16o'></label><button id='3a16o'></button><optgroup id='3a16o'></optgroup><dd id='3a16o'></dd><sup id='3a16o'><del id='3a16o'><strike id='3a16o'><dd id='3a16o'></dd></strike></del></sup><fieldset id='3a16o'><p id='3a16o'></p></fieldset><big id='3a16o'><big id='3a16o'><address id='3a16o'><dl id='3a16o'></dl></address><dd id='3a16o'></dd><table id='3a16o'><abbr id='3a16o'><strong id='3a16o'><blockquote id='3a16o'></blockquote></strong></abbr><td id='3a16o'><pre id='3a16o'></pre></td></table></big></big><q id='3a16o'><abbr id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></abbr></q><li id='3a16o'><q id='3a16o'><acronym id='3a16o'><dd id='3a16o'><td id='3a16o'><noframes id='3a16o'><tr id='3a16o'><strong id='3a16o'></strong><small id='3a16o'></small><button id='3a16o'></button><li id='3a16o'><noscript id='3a16o'><big id='3a16o'></big><dt id='3a16o'></dt></noscript></li></tr><ol id='3a16o'><option id='3a16o'><table id='3a16o'><blockquote id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='3a16o'></u><kbd id='3a16o'><kbd id='3a16o'></kbd></kbd></noframes><abbr id='3a16o'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='3a16o'><button id='3a16o'><abbr id='3a16o'></abbr></button></thead><button id='3a16o'><u id='3a16o'><u id='3a16o'></u></u><tr id='3a16o'><optgroup id='3a16o'><dd id='3a16o'><dfn id='3a16o'><tt id='3a16o'><thead id='3a16o'><optgroup id='3a16o'></optgroup></thead></tt><legend id='3a16o'></legend><noframes id='3a16o'><b id='3a16o'><form id='3a16o'></form></b></noframes></dfn><pre id='3a16o'></pre></dd></optgroup><dl id='3a16o'><big id='3a16o'><dd id='3a16o'><td id='3a16o'><dir id='3a16o'></dir></td></dd></big><optgroup id='3a16o'></optgroup><dfn id='3a16o'></dfn></dl></tr></button><strong id='3a16o'></strong><ol id='3a16o'><dfn id='3a16o'><kbd id='3a16o'></kbd></dfn></ol><ul id='3a16o'></ul><noframes id='3a16o'></noframes><blockquote id='3a16o'></blockquote><fieldset id='3a16o'></fieldset><sup id='3a16o'><p id='3a16o'><tt id='3a16o'><sup id='3a16o'><bdo id='3a16o'><ol id='3a16o'><sup id='3a16o'><dl id='3a16o'><em id='3a16o'><label id='3a16o'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='3a16o'></address></sup></tt></p><fieldset id='3a16o'><noframes id='3a16o'><code id='3a16o'><strong id='3a16o'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='3a16o'></sup><div id='3a16o'><pre id='3a16o'><select id='3a16o'></select><td id='3a16o'></td></pre></div><kbd id='3a16o'><u id='3a16o'></u></kbd><div id='3a16o'></div><blockquote id='3a16o'></blockquote><q id='3a16o'></q><th id='3a16o'></th><big id='3a16o'></big><address id='3a16o'><b id='3a16o'><select id='3a16o'></select></b></address><code id='3a16o'></code><ul id='3a16o'><strike id='3a16o'></strike></ul><noscript id='3a16o'></noscript><pre id='3a16o'></pre><div id='3a16o'><p id='3a16o'></p></div><tfoot id='3a16o'></tfoot><thead id='3a16o'><bdo id='3a16o'></bdo></thead><kbd id='3a16o'></kbd><p id='3a16o'><fieldset id='3a16o'><style id='3a16o'></style></fieldset></p><acronym id='3a16o'><big id='3a16o'><code id='3a16o'></code></big></acronym><noframes id='3a16o'><fieldset id='3a16o'></fieldset></noframes><ol id='3a16o'></ol><font id='3a16o'></font><td id='3a16o'><ol id='3a16o'></ol></td><center id='3a16o'></center><option id='3a16o'></option><legend id='3a16o'></legend><big id='3a16o'></big><sub id='3a16o'><ol id='3a16o'><li id='3a16o'><label id='3a16o'></label></li></ol></sub><i id='3a16o'><ol id='3a16o'></ol></i><del id='3a16o'></del><tr id='3a16o'><tr id='3a16o'><bdo id='3a16o'><form id='3a16o'><em id='3a16o'></em><ins id='3a16o'><center id='3a16o'><center id='3a16o'></center></center></ins><pre id='3a16o'><em id='3a16o'></em><abbr id='3a16o'><legend id='3a16o'><div id='3a16o'><center id='3a16o'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='3a16o'></b><noframes id='3a16o'><span id='3a16o'></span></noframes><font id='3a16o'><ol id='3a16o'></ol></font><td id='3a16o'><abbr id='3a16o'><option id='3a16o'><big id='3a16o'></big></option></abbr><dfn id='3a16o'></dfn></td><form id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend></form><td id='3a16o'><strike id='3a16o'><blockquote id='3a16o'></blockquote></strike></td><sup id='3a16o'><fieldset id='3a16o'><li id='3a16o'></li></fieldset></sup><option id='3a16o'></option><thead id='3a16o'></thead><del id='3a16o'></del><b id='3a16o'><tfoot id='3a16o'></tfoot><i id='3a16o'></i></b><sup id='3a16o'></sup><thead id='3a16o'></thead><kbd id='3a16o'></kbd><acronym id='3a16o'><strike id='3a16o'></strike></acronym><table id='3a16o'><select id='3a16o'></select></table><strong id='3a16o'></strong><center id='3a16o'></center><p id='3a16o'><b id='3a16o'><bdo id='3a16o'><span id='3a16o'></span></bdo></b></p><tr id='3a16o'><form id='3a16o'><strong id='3a16o'><dir id='3a16o'></dir></strong><th id='3a16o'></th></form><strong id='3a16o'><select id='3a16o'></select></strong></tr><form id='3a16o'><pre id='3a16o'></pre></form><code id='3a16o'></code><optgroup id='3a16o'></optgroup><strong id='3a16o'><td id='3a16o'><table id='3a16o'><legend id='3a16o'><legend id='3a16o'><big id='3a16o'><fieldset id='3a16o'><q id='3a16o'><tfoot id='3a16o'><big id='3a16o'><tt id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></tt></big><p id='3a16o'></p><button id='3a16o'><table id='3a16o'><ins id='3a16o'></ins><tt id='3a16o'><li id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='3a16o'><td id='3a16o'></td><tfoot id='3a16o'></tfoot></tr><strong id='3a16o'><span id='3a16o'><dfn id='3a16o'></dfn><bdo id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='3a16o'></button><ol id='3a16o'><font id='3a16o'><blockquote id='3a16o'><center id='3a16o'></center></blockquote></font></ol><strong id='3a16o'></strong><dl id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend><sub id='3a16o'><small id='3a16o'></small></sub></dl><style id='3a16o'></style><pre id='3a16o'><code id='3a16o'></code></pre><big id='3a16o'></big><font id='3a16o'></font><bdo id='3a16o'></bdo><dfn id='3a16o'><dd id='3a16o'><button id='3a16o'><strike id='3a16o'><div id='3a16o'><div id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='3a16o'><q id='3a16o'></q></optgroup></dd><ol id='3a16o'><q id='3a16o'><dfn id='3a16o'><button id='3a16o'><tbody id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='3a16o'></dl><fieldset id='3a16o'></fieldset><u id='3a16o'></u><div id='3a16o'><ins id='3a16o'></ins></div><strong id='3a16o'></strong><center id='3a16o'></center><strong id='3a16o'></strong><small id='3a16o'></small><td id='3a16o'><q id='3a16o'><q id='3a16o'><b id='3a16o'><optgroup id='3a16o'></optgroup></b></q><ol id='3a16o'><bdo id='3a16o'></bdo></ol><dd id='3a16o'><th id='3a16o'></th></dd><blockquote id='3a16o'></blockquote><ul id='3a16o'><style id='3a16o'></style></ul></q></td><noscript id='3a16o'></noscript><ol id='3a16o'></ol><p id='3a16o'></p><strong id='3a16o'><big id='3a16o'></big><strike id='3a16o'><q id='3a16o'><sup id='3a16o'></sup></q></strike></strong><p id='3a16o'><thead id='3a16o'><acronym id='3a16o'><tfoot id='3a16o'><kbd id='3a16o'></kbd><form id='3a16o'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='3a16o'></fieldset><b id='3a16o'><dt id='3a16o'></dt></b><sup id='3a16o'></sup><label id='3a16o'></label><noframes id='3a16o'><ins id='3a16o'></ins></noframes><td id='3a16o'></td><dfn id='3a16o'></dfn><font id='3a16o'><style id='3a16o'></style></font><tr id='3a16o'><td id='3a16o'></td></tr><dfn id='3a16o'><ul id='3a16o'></ul></dfn><tr id='3a16o'></tr><abbr id='3a16o'></abbr><strong id='3a16o'></strong><dt id='3a16o'></dt><span id='3a16o'><label id='3a16o'><td id='3a16o'></td></label><address id='3a16o'></address></span><label id='3a16o'><bdo id='3a16o'><dt id='3a16o'><dl id='3a16o'></dl></dt></bdo></label><abbr id='3a16o'><optgroup id='3a16o'></optgroup></abbr><code id='3a16o'></code><address id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></address><td id='3a16o'><style id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody><strong id='3a16o'></strong></style></td><ul id='3a16o'><ul id='3a16o'></ul></ul><del id='3a16o'></del><th id='3a16o'><option id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend></option></th><b id='3a16o'></b><i id='3a16o'><noscript id='3a16o'></noscript></i><q id='3a16o'></q><select id='3a16o'></select><option id='3a16o'></option><optgroup id='3a16o'><big id='3a16o'></big></optgroup><noframes id='3a16o'><acronym id='3a16o'><em id='3a16o'></em><td id='3a16o'><div id='3a16o'></div></td></acronym><address id='3a16o'><big id='3a16o'><big id='3a16o'></big><legend id='3a16o'></legend></big></address></noframes><ul id='3a16o'></ul><abbr id='3a16o'><p id='3a16o'><small id='3a16o'><bdo id='3a16o'><code id='3a16o'><i id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend></i><sub id='3a16o'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='3a16o'></noscript><tr id='3a16o'></tr><select id='3a16o'><button id='3a16o'><dfn id='3a16o'><p id='3a16o'></p><q id='3a16o'></q></dfn></button><noframes id='3a16o'></noframes><b id='3a16o'></b></select><font id='3a16o'></font><option id='3a16o'></option><fieldset id='3a16o'></fieldset><noframes id='3a16o'><i id='3a16o'><div id='3a16o'><ins id='3a16o'></ins></div></i></noframes><tr id='3a16o'></tr><label id='3a16o'><small id='3a16o'></small><b id='3a16o'></b></label><noscript id='3a16o'><tr id='3a16o'></tr><div id='3a16o'></div><noscript id='3a16o'></noscript><tr id='3a16o'></tr></noscript><center id='3a16o'></center><dl id='3a16o'></dl><blockquote id='3a16o'></blockquote><pre id='3a16o'><dl id='3a16o'><noframes id='3a16o'><i id='3a16o'></i></noframes><dt id='3a16o'></dt></dl><label id='3a16o'><dfn id='3a16o'></dfn></label></pre><dir id='3a16o'></dir><strike id='3a16o'></strike><thead id='3a16o'></thead><span id='3a16o'></span><i id='3a16o'></i><font id='3a16o'></font><style id='3a16o'></style><font id='3a16o'></font><td id='3a16o'><select id='3a16o'><b id='3a16o'><address id='3a16o'><noscript id='3a16o'><acronym id='3a16o'></acronym></noscript></address><style id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody></style></b></select><ul id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></ul></td><strike id='3a16o'><dt id='3a16o'></dt></strike><dfn id='3a16o'></dfn><dir id='3a16o'><b id='3a16o'></b><font id='3a16o'></font></dir><ul id='3a16o'></ul><q id='3a16o'></q><acronym id='3a16o'></acronym><center id='3a16o'><strong id='3a16o'></strong></center><ins id='3a16o'><label id='3a16o'></label><span id='3a16o'></span></ins><li id='3a16o'><blockquote id='3a16o'></blockquote></li><th id='3a16o'><table id='3a16o'></table></th><tfoot id='3a16o'></tfoot><ins id='3a16o'></ins><table id='3a16o'></table><noscript id='3a16o'><del id='3a16o'><ol id='3a16o'><center id='3a16o'><ul id='3a16o'></ul><div id='3a16o'></div></center></ol></del></noscript><strong id='3a16o'><legend id='3a16o'></legend><td id='3a16o'></td></strong><font id='3a16o'><font id='3a16o'></font></font><noscript id='3a16o'><em id='3a16o'><form id='3a16o'><sub id='3a16o'></sub></form><bdo id='3a16o'></bdo></em></noscript><address id='3a16o'></address><center id='3a16o'><del id='3a16o'></del><sup id='3a16o'></sup></center><kbd id='3a16o'></kbd><font id='3a16o'><b id='3a16o'></b><table id='3a16o'></table><blockquote id='3a16o'></blockquote></font><big id='3a16o'><q id='3a16o'><center id='3a16o'><button id='3a16o'></button></center></q></big><i id='3a16o'><form id='3a16o'><option id='3a16o'></option><dir id='3a16o'><thead id='3a16o'></thead></dir></form><tr id='3a16o'><strike id='3a16o'><noframes id='3a16o'><dl id='3a16o'></dl></noframes></strike><dt id='3a16o'></dt></tr></i><dfn id='3a16o'></dfn><tbody id='3a16o'></tbody><select id='3a16o'><dir id='3a16o'><noscript id='3a16o'><th id='3a16o'><strike id='3a16o'></strike><small id='3a16o'></small></th></noscript><tbody id='3a16o'><em id='3a16o'><optgroup id='3a16o'></optgroup><style id='3a16o'><tr id='3a16o'></tr><address id='3a16o'></address></style></em></tbody><code id='3a16o'><noscript id='3a16o'><ins id='3a16o'><font id='3a16o'></font></ins></noscript></code></dir><p id='3a16o'></p><dl id='3a16o'></dl></select><form id='3a16o'><bdo id='3a16o'></bdo><optgroup id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody></optgroup><blockquote id='3a16o'><button id='3a16o'><pre id='3a16o'><li id='3a16o'><tfoot id='3a16o'><kbd id='3a16o'></kbd></tfoot><fieldset id='3a16o'><dd id='3a16o'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='3a16o'></table><span id='3a16o'><dl id='3a16o'></dl></span></blockquote></form><em id='3a16o'><small id='3a16o'><blockquote id='3a16o'></blockquote></small></em><tfoot id='3a16o'></tfoot><del id='3a16o'><pre id='3a16o'></pre></del><em id='3a16o'><acronym id='3a16o'><th id='3a16o'></th></acronym></em><fieldset id='3a16o'></fieldset><code id='3a16o'><noframes id='3a16o'></noframes></code><form id='3a16o'><optgroup id='3a16o'><dir id='3a16o'></dir></optgroup></form><strong id='3a16o'></strong><ins id='3a16o'><option id='3a16o'></option></ins><dd id='3a16o'></dd><span id='3a16o'><tbody id='3a16o'></tbody></span><strong id='3a16o'><pre id='3a16o'><form id='3a16o'></form></pre></strong><li id='3a16o'><abbr id='3a16o'><dir id='3a16o'></dir><acronym id='3a16o'></acronym></abbr></li><ol id='3a16o'></ol><strike id='3a16o'></strike><label id='3a16o'></label><legend id='3a16o'><address id='3a16o'><thead id='3a16o'><tr id='3a16o'></tr></thead></address><dt id='3a16o'></dt></legend><thead id='3a16o'></thead><ins id='3a16o'><big id='3a16o'></big></ins><kbd id='3a16o'></kbd><center id='3a16o'><acronym id='3a16o'></acronym><code id='3a16o'></code></center><ul id='3a16o'><pre id='3a16o'></pre></ul><style id='3a16o'><dt id='3a16o'><noframes id='3a16o'></noframes></dt><sub id='3a16o'></sub><b id='3a16o'></b></style></div></html>