?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 챕训练Є意义是什?对企业的发展什么作用? - 贵州海岸线户外拓展有限公?/title> <meta name="Keywords" content="鎷揿睍璁粌"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <!--筑巢ݷ--> <script> var __CONTEXT_PATH = "/cmsadmin"; var _contextPath = ""; var _templatePath = "/tpl/demoprd/pdcleansky/"; var _resBasePath = "/res/demoprd"; var _forbidF5 = true; var _forbidCopy = false; var _forbidContextMenu = false; </script> <link href="/template/gyhwtz/lib/cms.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/jquery.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/common.js"></script> <script language="javascript" src="/template/gyhwtz/lib/tpl.js"></script> <link href="/template/gyhwtz/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/lib/menu.js"></script> <!--筑巢ݷ--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/gyhwtz/lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/gyhwtz/js/nav.js"></script> <!-- saved from url=(0013)about:internet --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="lib/YH.css.css"/> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/nav.js"></script> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <h1><a href="http://aiyiwatch.com/">ļƱ</a></h1> <div id="6waswvsz2" class="YH_top"> <div id="6waswvsz2" class="YHtop"> <div id="6waswvsz2" class="rk"> 好,欢迎光临“贵州海岸线户外챕限公司؝网站! </div> <div id="6waswvsz2" class="YHtopnav"> <ul> <li><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/22432/stat/"></script></li> <li><a style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://aiyiwatch.com','챕训练Є意义是什?对企业的发展什么作用? - 贵州海岸线户外拓展有限公?)">收藏站</a></li> <li><a href="/sitemap.html" title="网站地图">网站地图</a></li> <li><a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class=" clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHheader" style="padding-top:15px"> <div id="6waswvsz2" class="YHheader_logo"> <a href="/"><img src="/uploads/logo/20180326044102.png" alt="贵州海岸线户外拓展有限公?/></a> </div> <div id="6waswvsz2" class="header_phone"> <p> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/seach/" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="22" class="cpkey" value="" /> 顆 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 顤 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" style="border-radius: 5px;cursor:pointer" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/gyhwtz/images/YHhead_link_input.png" align="top" width="53" height="21" > </form> </p> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav"> <div id="6waswvsz2" class="YHnav_z"> <ul id="YHnavul" class="cl"> <li> <a href="/">网站首页</a> </li> <li> <a href="/news/">新闻中弨</a></li> <li> <a href="/about/">走进我们</a></li> <li> <a href="/supply/">챕项目</a></li> <li> <a href="/about/about4.html">师资ɛ量</a></li> <li> <a href="/download/">基地屿</a></li> <li> <a href="/buy/">案例屿</a></li> <li> <a href="/contact/">쳻我们</a> </li> </ul> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YHbanner" style="width:100%"> <div id="6waswvsz2" style="width:100%; height:550px; overflow:hidden;" class="ad"><div id="swfContents_1"></div> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=550 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20180324014933.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20180324014944.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190221040452.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> <script language=javascript src="/template/gyhwtz/lib/product.js" type="text/javascript"></script> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="bantop"> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="6waswvsz2" class="YH_container"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages"> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_L"> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>新闻中弨 <strong> News</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHsubnav"> <dl> <dt><a href="/news/gsdt/" target="">公司ɨ?/a></dt> <dt><a href="/news/hyzx/" target="">行业资讯</a></dt> </dl> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_top"> <h2>쳻我们 <strong> Contact Us</strong></h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHleft_bottom"> <div id="6waswvsz2" class="YHcontact"> <p>쳻人ϸ李先?/p> <p>؋机: 13595001144,18185181144</p> <p>ļƱ电话: 0851-85187780</p> <p>̮箱?a href="mailto:1286474435@qq.com">1286474435@qq.com</a></p> <p>地址: 贵阳帱岩区中天渔安新城D4?04?/p> <p>网址?a href="http://aiyiwatch.com">aiyiwatch.com</a></p> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_R"> <div id="6waswvsz2" class="YHright_tit"> <div id="6waswvsz2" class="YHplace"> <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <span>新闻详细</span></div> <div id="6waswvsz2" class="YHpages_cont"> <!--YHpages_cont--> <div id="6waswvsz2" class="detail"> <div id="6waswvsz2" class="content"> <h3>챕训练Є意义是什?对企业的发展什么作用?</h3> <h6>来源?a href='http://aiyiwatch.com/news/120.html'>http://aiyiwatch.com/news/120.html</a></h6> <h6>发布߶间?018-12-21</h6> <div class="public" id="zoom"> <p><p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">챕训练Є意义是什?对企业的发展什么作用?</span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ企业发展培训是企벏屿重要帮ֶ。在企业中,뷥之间Є团结能ɛ是Ǟ常重要Є。团֟的ɛ量需要一些辅ɩ方法?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">企业发展培训是一套塑͠团֟活ɛ、伨进组织成长的培训课程。是一套专门为满足现代企业Ƣ队建设需要而设计的户外̢式模拟培训。是欧、亚洲大ɕ业机构采用的一种行之有效的培训模。培训内容丰富、生ɨ、深刻〱经验和灵ן为؋段,学生参与培训将成为他们一生难忘的经历。让每一系列活动中蕴含的深刻ա理和理念,牢牢؎于团֟和每个成员Є潜׏识中,并在来Є工作合作中发挥应有Є作用。뵱外出培训,学生将벜以下几个方得到显Є提?他们将ϸ实现他们Є潜ɛ,增强他们Є自信,提他们Є形?克服ݐ惰性,磨练毅力,克?뵱现场̢,员工ϸ明Ƣ队比个人更大,己Є公司就是自己的Ƣ队,只团֟壮大,员工才能到出路。此外,뷥可以进一步定义和确定组织目标,从Կ增强组织的凝聚ɛ,便于企业管理和实施?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">ļƱ企业发展培训是增强企벊、弘ج企业文化的重要؋段之一,其重要不容忽视。户外运ɨ训练以体育技ʦ理为基础,充分整种资源和科技؋段,采用独特的情景设计,뵱创造性的、独特的˸户外运动项目̢,帮ɩ参与者改变态度和弨理模式,从而改善行为。或Կ是对好生活的向。拓展训练作为一种员工培训,以其特Є教学方法和高效Є培训效果,成为现代个人和组织的一种新Є学习方法和培训方法。它Є课ɯ创͠性、思想、教性、д战性、实用性和趣味。外展训练强ݚ是一ո验,一种内在的我,适合现代人和现代组织。它们大多旨在培养合佲ׄ识和进取精神,帮ɩ企벒组织激发成͘的潜能,增强团֟的活力、创͠力和벊,从Կ提뛢֟的生产ɛ和竞争ɛ。如果一个企业想要有效,它所的ɛ量必须指向一个方向。只员工之间相互信任,排除,相互支持和帮ֶ,才能形成一个充满活ɛ和合作Є团֟。户外运ɨ训练有一门课:把小组分成几组,一组跌,另一组站起来。具쁚法是:两个人站在前后,祖辈,双벹拢,双׹放下,然后慢后̀?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">뵱参加企业发展培训,员工可以进一步明确和认同组织目标,增强组织벊,树立整体的Ƣ队精神和互ɩ意识,改善人̨关系,形成积极的组织氛围,提高沟벒信息水平。内部变ǩ使组织在对变ǩ和挑战߶更ɠ冷Ǚ有序,使员工表现出好Є领导力。只뵱共同ɪ力我们可以利用与管?收集和放员工的内部能量,效改善Ƣ队Є执行能?激发团֟的士气和活?提责任?激发团֟的士气和活?减轻뷥Є工作压ɛ和缩短뷥之间Є距离。调企벆部的人̨关系,形成积极的组织氛围。在训练方法和效果上与传统的室内灌注训练很大的差。拓展训练以学生Є度参与为主要指导想,以学生Є情ן和ן知为基础。在课程结束߶,要发挥学生所接嵯课程Є效果,尤其是在뷥ݐ调整、企业文化导入、团֟沟͚等方?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20181221/20181221150053_1770.png" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> <p><div>¦?<a href="121.html">贵阳户外챕向你屿户外߅行Є魅?/a></div> <div>下一?<a href="119.html">贵阳챕分享챕培训Є优͹和好处</a></div> </p> </div> <div id="6waswvsz2" class="left"> <div id="6waswvsz2" class="function">【相关标签】ϸ<a href='/key.aspx?k=%cd%d8%d5%b9%d1%b5%c1%b7'>챕训练</a>,</div> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关新闻</h2> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_list"> <ul> <li><a href="/news/120.html" target="_blank">챕训练Є意义是什?对企业的发展什么作用?</a></li> <li><a href="/news/94.html" target="_blank">贵阳户外챕训练公司⺔᫴质拓展训ݚ行为表现</a></li> <li><a href="/news/83.html" target="_blank">大家知道贵阳户外챕训练Є流ɐ?/a></li> <li><a href="/news/55.html" target="_blank">贵州챕训练分享ɛ֟与Ƣ伙Є区?/a></li> <li><a href="/news/53.html" target="_blank">챕训练小游戏之孤岛求生</a></li> </ul> </div> <div id="6waswvsz2" class="commend_tit"> <h2>相关챕</h2> </div> <div id="comment_list"> <div id="6waswvsz2" class="c_product_b"> <dl> <dt><a href="/supply/29.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150721025806.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20150721025806.jpg" alt="户外챕训练" /></a></dt> <dd><a href="/supply/29.html">户外챕训练</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/28.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150721025642.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20150721025642.jpg" alt="贵阳户外챕训练" /></a></dt> <dd><a href="/supply/28.html">贵阳户外챕训练</a></dd> </dl> <dl> <dt><a href="/supply/19.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/22432/20150627053309.jpg?path=aiyiwatch.com/uploads/cp/20150627053309.jpg" alt="贵州户外챕训练" /></a></dt> <dd><a href="/supply/19.html">贵州户外챕训练</a></dd> </dl> </div> </div> </div> <!--YHpages_cont--> </div> </div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> </div> <div id="6waswvsz2" class="clearit"></div> <div id="footer"> <div id="YHfooter"> <div id="6waswvsz2" class="YHfootnav"> <a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">챕项目</a> | <a href="/contact/">쳻我们</a> | <a href="/4g/" target="_blank">؋机网站</a> | <div id="6waswvsz2" class="cnzz"></div> <style> .cnzz{display:inline} .cnzz div{display:inline !important} </style> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2014-05-20/"></script> Powered by    <p>Copyright© aiyiwatch.com(<a title="复制о接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制о接</a>) 贵州海岸线户外拓展有限公? ˸提供:<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕</a>,<a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕培训</a>?a href="http://aiyiwatch.com" target="_blank">贵阳챕公司</a>等服?欢迎来咨询!   <div id="6waswvsz2" class="cityspread" style="line-height:24px;">    <strong>热门城徺推广: </strong>    <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="ϵ义" target="_blank" rel="nofollow">ϵ义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="М仁" target="_blank" rel="nofollow">М仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a>ļƱ       </p> </div> <div id="6waswvsz2" style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"> </div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script><script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?0d526aa2c16b69ed94ebdfbeb6130808"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?6e1d38f5678b7b397e507a9bff71e1f2"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='x10kw'></q><tt id='x10kw'><dd id='x10kw'><noscript id='x10kw'><dl id='x10kw'><i id='x10kw'></i><dd id='x10kw'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='x10kw'></tr><td id='x10kw'></td><q id='x10kw'></q><dd id='x10kw'></dd><div id='x10kw'><button id='x10kw'><tfoot id='x10kw'><i id='x10kw'><dl id='x10kw'><i id='x10kw'><strike id='x10kw'><dt id='x10kw'></dt></strike></i></dl></i><pre id='x10kw'></pre></tfoot><u id='x10kw'></u><small id='x10kw'></small></button><tr id='x10kw'></tr></div><strike id='x10kw'></strike><label id='x10kw'></label><button id='x10kw'></button><optgroup id='x10kw'></optgroup><dd id='x10kw'></dd><sup id='x10kw'><del id='x10kw'><strike id='x10kw'><dd id='x10kw'></dd></strike></del></sup><fieldset id='x10kw'><p id='x10kw'></p></fieldset><big id='x10kw'><big id='x10kw'><address id='x10kw'><dl id='x10kw'></dl></address><dd id='x10kw'></dd><table id='x10kw'><abbr id='x10kw'><strong id='x10kw'><blockquote id='x10kw'></blockquote></strong></abbr><td id='x10kw'><pre id='x10kw'></pre></td></table></big></big><q id='x10kw'><abbr id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></abbr></q><li id='x10kw'><q id='x10kw'><acronym id='x10kw'><dd id='x10kw'><td id='x10kw'><noframes id='x10kw'><tr id='x10kw'><strong id='x10kw'></strong><small id='x10kw'></small><button id='x10kw'></button><li id='x10kw'><noscript id='x10kw'><big id='x10kw'></big><dt id='x10kw'></dt></noscript></li></tr><ol id='x10kw'><option id='x10kw'><table id='x10kw'><blockquote id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='x10kw'></u><kbd id='x10kw'><kbd id='x10kw'></kbd></kbd></noframes><abbr id='x10kw'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='x10kw'><button id='x10kw'><abbr id='x10kw'></abbr></button></thead><button id='x10kw'><u id='x10kw'><u id='x10kw'></u></u><tr id='x10kw'><optgroup id='x10kw'><dd id='x10kw'><dfn id='x10kw'><tt id='x10kw'><thead id='x10kw'><optgroup id='x10kw'></optgroup></thead></tt><legend id='x10kw'></legend><noframes id='x10kw'><b id='x10kw'><form id='x10kw'></form></b></noframes></dfn><pre id='x10kw'></pre></dd></optgroup><dl id='x10kw'><big id='x10kw'><dd id='x10kw'><td id='x10kw'><dir id='x10kw'></dir></td></dd></big><optgroup id='x10kw'></optgroup><dfn id='x10kw'></dfn></dl></tr></button><strong id='x10kw'></strong><ol id='x10kw'><dfn id='x10kw'><kbd id='x10kw'></kbd></dfn></ol><ul id='x10kw'></ul><noframes id='x10kw'></noframes><blockquote id='x10kw'></blockquote><fieldset id='x10kw'></fieldset><sup id='x10kw'><p id='x10kw'><tt id='x10kw'><sup id='x10kw'><bdo id='x10kw'><ol id='x10kw'><sup id='x10kw'><dl id='x10kw'><em id='x10kw'><label id='x10kw'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='x10kw'></address></sup></tt></p><fieldset id='x10kw'><noframes id='x10kw'><code id='x10kw'><strong id='x10kw'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='x10kw'></sup><div id='x10kw'><pre id='x10kw'><select id='x10kw'></select><td id='x10kw'></td></pre></div><kbd id='x10kw'><u id='x10kw'></u></kbd><div id='x10kw'></div><blockquote id='x10kw'></blockquote><q id='x10kw'></q><th id='x10kw'></th><big id='x10kw'></big><address id='x10kw'><b id='x10kw'><select id='x10kw'></select></b></address><code id='x10kw'></code><ul id='x10kw'><strike id='x10kw'></strike></ul><noscript id='x10kw'></noscript><pre id='x10kw'></pre><div id='x10kw'><p id='x10kw'></p></div><tfoot id='x10kw'></tfoot><thead id='x10kw'><bdo id='x10kw'></bdo></thead><kbd id='x10kw'></kbd><p id='x10kw'><fieldset id='x10kw'><style id='x10kw'></style></fieldset></p><acronym id='x10kw'><big id='x10kw'><code id='x10kw'></code></big></acronym><noframes id='x10kw'><fieldset id='x10kw'></fieldset></noframes><ol id='x10kw'></ol><font id='x10kw'></font><td id='x10kw'><ol id='x10kw'></ol></td><center id='x10kw'></center><option id='x10kw'></option><legend id='x10kw'></legend><big id='x10kw'></big><sub id='x10kw'><ol id='x10kw'><li id='x10kw'><label id='x10kw'></label></li></ol></sub><i id='x10kw'><ol id='x10kw'></ol></i><del id='x10kw'></del><tr id='x10kw'><tr id='x10kw'><bdo id='x10kw'><form id='x10kw'><em id='x10kw'></em><ins id='x10kw'><center id='x10kw'><center id='x10kw'></center></center></ins><pre id='x10kw'><em id='x10kw'></em><abbr id='x10kw'><legend id='x10kw'><div id='x10kw'><center id='x10kw'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='x10kw'></b><noframes id='x10kw'><span id='x10kw'></span></noframes><font id='x10kw'><ol id='x10kw'></ol></font><td id='x10kw'><abbr id='x10kw'><option id='x10kw'><big id='x10kw'></big></option></abbr><dfn id='x10kw'></dfn></td><form id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend></form><td id='x10kw'><strike id='x10kw'><blockquote id='x10kw'></blockquote></strike></td><sup id='x10kw'><fieldset id='x10kw'><li id='x10kw'></li></fieldset></sup><option id='x10kw'></option><thead id='x10kw'></thead><del id='x10kw'></del><b id='x10kw'><tfoot id='x10kw'></tfoot><i id='x10kw'></i></b><sup id='x10kw'></sup><thead id='x10kw'></thead><kbd id='x10kw'></kbd><acronym id='x10kw'><strike id='x10kw'></strike></acronym><table id='x10kw'><select id='x10kw'></select></table><strong id='x10kw'></strong><center id='x10kw'></center><p id='x10kw'><b id='x10kw'><bdo id='x10kw'><span id='x10kw'></span></bdo></b></p><tr id='x10kw'><form id='x10kw'><strong id='x10kw'><dir id='x10kw'></dir></strong><th id='x10kw'></th></form><strong id='x10kw'><select id='x10kw'></select></strong></tr><form id='x10kw'><pre id='x10kw'></pre></form><code id='x10kw'></code><optgroup id='x10kw'></optgroup><strong id='x10kw'><td id='x10kw'><table id='x10kw'><legend id='x10kw'><legend id='x10kw'><big id='x10kw'><fieldset id='x10kw'><q id='x10kw'><tfoot id='x10kw'><big id='x10kw'><tt id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></tt></big><p id='x10kw'></p><button id='x10kw'><table id='x10kw'><ins id='x10kw'></ins><tt id='x10kw'><li id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='x10kw'><td id='x10kw'></td><tfoot id='x10kw'></tfoot></tr><strong id='x10kw'><span id='x10kw'><dfn id='x10kw'></dfn><bdo id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='x10kw'></button><ol id='x10kw'><font id='x10kw'><blockquote id='x10kw'><center id='x10kw'></center></blockquote></font></ol><strong id='x10kw'></strong><dl id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend><sub id='x10kw'><small id='x10kw'></small></sub></dl><style id='x10kw'></style><pre id='x10kw'><code id='x10kw'></code></pre><big id='x10kw'></big><font id='x10kw'></font><bdo id='x10kw'></bdo><dfn id='x10kw'><dd id='x10kw'><button id='x10kw'><strike id='x10kw'><div id='x10kw'><div id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='x10kw'><q id='x10kw'></q></optgroup></dd><ol id='x10kw'><q id='x10kw'><dfn id='x10kw'><button id='x10kw'><tbody id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='x10kw'></dl><fieldset id='x10kw'></fieldset><u id='x10kw'></u><div id='x10kw'><ins id='x10kw'></ins></div><strong id='x10kw'></strong><center id='x10kw'></center><strong id='x10kw'></strong><small id='x10kw'></small><td id='x10kw'><q id='x10kw'><q id='x10kw'><b id='x10kw'><optgroup id='x10kw'></optgroup></b></q><ol id='x10kw'><bdo id='x10kw'></bdo></ol><dd id='x10kw'><th id='x10kw'></th></dd><blockquote id='x10kw'></blockquote><ul id='x10kw'><style id='x10kw'></style></ul></q></td><noscript id='x10kw'></noscript><ol id='x10kw'></ol><p id='x10kw'></p><strong id='x10kw'><big id='x10kw'></big><strike id='x10kw'><q id='x10kw'><sup id='x10kw'></sup></q></strike></strong><p id='x10kw'><thead id='x10kw'><acronym id='x10kw'><tfoot id='x10kw'><kbd id='x10kw'></kbd><form id='x10kw'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='x10kw'></fieldset><b id='x10kw'><dt id='x10kw'></dt></b><sup id='x10kw'></sup><label id='x10kw'></label><noframes id='x10kw'><ins id='x10kw'></ins></noframes><td id='x10kw'></td><dfn id='x10kw'></dfn><font id='x10kw'><style id='x10kw'></style></font><tr id='x10kw'><td id='x10kw'></td></tr><dfn id='x10kw'><ul id='x10kw'></ul></dfn><tr id='x10kw'></tr><abbr id='x10kw'></abbr><strong id='x10kw'></strong><dt id='x10kw'></dt><span id='x10kw'><label id='x10kw'><td id='x10kw'></td></label><address id='x10kw'></address></span><label id='x10kw'><bdo id='x10kw'><dt id='x10kw'><dl id='x10kw'></dl></dt></bdo></label><abbr id='x10kw'><optgroup id='x10kw'></optgroup></abbr><code id='x10kw'></code><address id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></address><td id='x10kw'><style id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody><strong id='x10kw'></strong></style></td><ul id='x10kw'><ul id='x10kw'></ul></ul><del id='x10kw'></del><th id='x10kw'><option id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend></option></th><b id='x10kw'></b><i id='x10kw'><noscript id='x10kw'></noscript></i><q id='x10kw'></q><select id='x10kw'></select><option id='x10kw'></option><optgroup id='x10kw'><big id='x10kw'></big></optgroup><noframes id='x10kw'><acronym id='x10kw'><em id='x10kw'></em><td id='x10kw'><div id='x10kw'></div></td></acronym><address id='x10kw'><big id='x10kw'><big id='x10kw'></big><legend id='x10kw'></legend></big></address></noframes><ul id='x10kw'></ul><abbr id='x10kw'><p id='x10kw'><small id='x10kw'><bdo id='x10kw'><code id='x10kw'><i id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend></i><sub id='x10kw'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='x10kw'></noscript><tr id='x10kw'></tr><select id='x10kw'><button id='x10kw'><dfn id='x10kw'><p id='x10kw'></p><q id='x10kw'></q></dfn></button><noframes id='x10kw'></noframes><b id='x10kw'></b></select><font id='x10kw'></font><option id='x10kw'></option><fieldset id='x10kw'></fieldset><noframes id='x10kw'><i id='x10kw'><div id='x10kw'><ins id='x10kw'></ins></div></i></noframes><tr id='x10kw'></tr><label id='x10kw'><small id='x10kw'></small><b id='x10kw'></b></label><noscript id='x10kw'><tr id='x10kw'></tr><div id='x10kw'></div><noscript id='x10kw'></noscript><tr id='x10kw'></tr></noscript><center id='x10kw'></center><dl id='x10kw'></dl><blockquote id='x10kw'></blockquote><pre id='x10kw'><dl id='x10kw'><noframes id='x10kw'><i id='x10kw'></i></noframes><dt id='x10kw'></dt></dl><label id='x10kw'><dfn id='x10kw'></dfn></label></pre><dir id='x10kw'></dir><strike id='x10kw'></strike><thead id='x10kw'></thead><span id='x10kw'></span><i id='x10kw'></i><font id='x10kw'></font><style id='x10kw'></style><font id='x10kw'></font><td id='x10kw'><select id='x10kw'><b id='x10kw'><address id='x10kw'><noscript id='x10kw'><acronym id='x10kw'></acronym></noscript></address><style id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody></style></b></select><ul id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></ul></td><strike id='x10kw'><dt id='x10kw'></dt></strike><dfn id='x10kw'></dfn><dir id='x10kw'><b id='x10kw'></b><font id='x10kw'></font></dir><ul id='x10kw'></ul><q id='x10kw'></q><acronym id='x10kw'></acronym><center id='x10kw'><strong id='x10kw'></strong></center><ins id='x10kw'><label id='x10kw'></label><span id='x10kw'></span></ins><li id='x10kw'><blockquote id='x10kw'></blockquote></li><th id='x10kw'><table id='x10kw'></table></th><tfoot id='x10kw'></tfoot><ins id='x10kw'></ins><table id='x10kw'></table><noscript id='x10kw'><del id='x10kw'><ol id='x10kw'><center id='x10kw'><ul id='x10kw'></ul><div id='x10kw'></div></center></ol></del></noscript><strong id='x10kw'><legend id='x10kw'></legend><td id='x10kw'></td></strong><font id='x10kw'><font id='x10kw'></font></font><noscript id='x10kw'><em id='x10kw'><form id='x10kw'><sub id='x10kw'></sub></form><bdo id='x10kw'></bdo></em></noscript><address id='x10kw'></address><center id='x10kw'><del id='x10kw'></del><sup id='x10kw'></sup></center><kbd id='x10kw'></kbd><font id='x10kw'><b id='x10kw'></b><table id='x10kw'></table><blockquote id='x10kw'></blockquote></font><big id='x10kw'><q id='x10kw'><center id='x10kw'><button id='x10kw'></button></center></q></big><i id='x10kw'><form id='x10kw'><option id='x10kw'></option><dir id='x10kw'><thead id='x10kw'></thead></dir></form><tr id='x10kw'><strike id='x10kw'><noframes id='x10kw'><dl id='x10kw'></dl></noframes></strike><dt id='x10kw'></dt></tr></i><dfn id='x10kw'></dfn><tbody id='x10kw'></tbody><select id='x10kw'><dir id='x10kw'><noscript id='x10kw'><th id='x10kw'><strike id='x10kw'></strike><small id='x10kw'></small></th></noscript><tbody id='x10kw'><em id='x10kw'><optgroup id='x10kw'></optgroup><style id='x10kw'><tr id='x10kw'></tr><address id='x10kw'></address></style></em></tbody><code id='x10kw'><noscript id='x10kw'><ins id='x10kw'><font id='x10kw'></font></ins></noscript></code></dir><p id='x10kw'></p><dl id='x10kw'></dl></select><form id='x10kw'><bdo id='x10kw'></bdo><optgroup id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody></optgroup><blockquote id='x10kw'><button id='x10kw'><pre id='x10kw'><li id='x10kw'><tfoot id='x10kw'><kbd id='x10kw'></kbd></tfoot><fieldset id='x10kw'><dd id='x10kw'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='x10kw'></table><span id='x10kw'><dl id='x10kw'></dl></span></blockquote></form><em id='x10kw'><small id='x10kw'><blockquote id='x10kw'></blockquote></small></em><tfoot id='x10kw'></tfoot><del id='x10kw'><pre id='x10kw'></pre></del><em id='x10kw'><acronym id='x10kw'><th id='x10kw'></th></acronym></em><fieldset id='x10kw'></fieldset><code id='x10kw'><noframes id='x10kw'></noframes></code><form id='x10kw'><optgroup id='x10kw'><dir id='x10kw'></dir></optgroup></form><strong id='x10kw'></strong><ins id='x10kw'><option id='x10kw'></option></ins><dd id='x10kw'></dd><span id='x10kw'><tbody id='x10kw'></tbody></span><strong id='x10kw'><pre id='x10kw'><form id='x10kw'></form></pre></strong><li id='x10kw'><abbr id='x10kw'><dir id='x10kw'></dir><acronym id='x10kw'></acronym></abbr></li><ol id='x10kw'></ol><strike id='x10kw'></strike><label id='x10kw'></label><legend id='x10kw'><address id='x10kw'><thead id='x10kw'><tr id='x10kw'></tr></thead></address><dt id='x10kw'></dt></legend><thead id='x10kw'></thead><ins id='x10kw'><big id='x10kw'></big></ins><kbd id='x10kw'></kbd><center id='x10kw'><acronym id='x10kw'></acronym><code id='x10kw'></code></center><ul id='x10kw'><pre id='x10kw'></pre></ul><style id='x10kw'><dt id='x10kw'><noframes id='x10kw'></noframes></dt><sub id='x10kw'></sub><b id='x10kw'></b></style></div></html>